Teaching Materials

In ALBANIAN:

Shqipëria – Jeta e përditshme gjatë Luftës së Parë Botërore 1914-1918
Lufta e Pare Boterore – Jeta ne vijen e frontit
Luftërat Ballkanike Montenegro
Pozita e gruas gjatë Luftës së Parë Botërore
Presheva gjatë luftës së parë botërore
Rrjedhojat social-ekonomike qe solli Lufta I Boterore
Rrjedhojat social-ekonomike te WWI
Shkaqet dhe pasojat e Luftës së Parë Botërore
Fronti i Selanikut
Historia xII, MANUALI PER MESUESIN

 In ENGLISH:

Causes and consequences of World War I
Everyday life during World War I
Preshevo during World War I
Social and economic consequences of World War I
World War I – Life on the frontline
Draft modul on three days exkursion
Modul on shared heritage
Historia xII, MANUALI PER MESUESIN

 In SERBIAN:

Život na linji fronta
Uzroci i posledice Prvog svetskog rata
Socijalno-ekonomske posledice
Presevo za vreme prvog svetskog rata
Polozaj zene tokom Prvog svetskog rata
Balkanski ratovi
Albanija – Svakodnevni život tokom Prvog svetskog rata